پیگیری سفارش

بدلیل شیوع اومیکرون، تا اطلاع ثانوی ارسال سفارشات به پست فقط در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه خواهد بود.
تحویل بسته، متناسب با روند پستی و مقاصد مختلف متفاوت خواهد بود.